HomeDienstenOverContact
project versnellen
leegstand bestrijden
gebouwexploitatie versterken
economisch buurtprofiel maken
brancheringsplan vernieuwen
multifunctioneel gebouw invullen
project versnellen
opleiden en coachen winkelstraatmanagers
quick scan locatie & advies op maat
scouting & screening ondernemers
project leiden
bemiddelen, allianties smeden, gesprekvoering
nieuwe ideeen helpen genereren


Ieder complex meerjarig project kent periodes van vertraging. Soms lijkt het wel alsof er geen enkele beweging meer zit in wat ooit begonnen was met zoveel energie en ambitieuze plannen. Een manier om dan weer vitaliteit te cr
ren is het opnieuw scherp stellen van de gemaakte afspraken door een deskundige partij, die met een frisse blik tegen de zaken aankijkt. We stropen graag de mouwen voor u op op om de zaken weer vlot te trekken. We stellen de stand van zaken snel scherp door met alle betrokken partijen in gesprek te gaan. Daarbij duiken altijd ook een aantal praktische obstakels op, zoals de brandveiligheid of gebrek aan concrete informatie over het vastgoed. We zijn er goed in dit soort obstakels te helpen wegnemen.