HomeDienstenOverContact
nieuwe ideeen helpen genereren
leegstand bestrijden
gebouwexploitatie versterken
economisch buurtprofiel maken
brancheringsplan vernieuwen
multifunctioneel gebouw invullen
project versnellen
opleiden en coachen winkelstraatmanagers
quick scan locatie & advies op maat
scouting & screening ondernemers
project leiden
bemiddelen, allianties smeden, gesprekvoering
nieuwe ideeen helpen genereren


Inspiratie is de basis van innovatie. Veel goede verniewing is echter @work, al doende, ontstaan. Nieuwe invalshoeken bedenken vraagt meestal ook kennis van zaken, bijvoorbeeld door het verzamelen van een klein aantal professionals die een vraagstuk met een open blik en het opnieuw combineren van bestaande ingredienten
aan willen pakken. Oiaconomics is ooit gestart als ideeënbureau en wandelt graag buiten de box. We hebben ruime ervaring met het organiseren van inspirerende bijeenkomsten.