HomeDienstenOverContact
multifunctioneel gebouw invullen
leegstand bestrijden
gebouwexploitatie versterken
economisch buurtprofiel maken
brancheringsplan vernieuwen
multifunctioneel gebouw invullen
project versnellen
opleiden en coachen winkelstraatmanagers
quick scan locatie & advies op maat
scouting & screening ondernemers
project leiden
bemiddelen, allianties smeden, gesprekvoering
nieuwe ideeen helpen genereren


Het vullen van een bijzonder gebouw met een mix van maatschappelijke en commer
ciële partijen vraagt veel van een vastgoedeigenaar. Het concept moet aansluiten op de bestaande maatschappelijke en commerciële vraag. Men moet zich naast de eigen wensen ook kunnen verplaatsen in leefwereld van de beoogde huurders. Het vastgoedrekenwerk moet sluitend zijn, zodat er een een langdurige exploitatie kan plaatsvinden. En de bottleneck van het beheer moet van tevoren op een overtuigende wijze getackeld worden.

Daarbovenop komt dan meestal de wens om een meerwaarde neer te zetten, door interacties tussen de hurende partijen, hun klanten en de buurt. Bijvoorbeeld door de gemeenschappelijke ruimte te exploiteren als hippe daghoreca. Dit soort processen vraagt tijd en zorgvuldigheid. Door onze uitgebreide ervaring op dit gebied, en omdat we bij Oaiconomics altijd een onderbouwde opvatting hebben over wat goed is voor een bepaalde locatie, kunnen wij u helpen deze invullingen te realiseren.

herbestemming cultureel gebouw