HomeDienstenOverContact
leegstand bestrijden
leegstand bestrijden
gebouwexploitatie versterken
economisch buurtprofiel maken
brancheringsplan vernieuwen
multifunctioneel gebouw invullen
project versnellen
opleiden en coachen winkelstraatmanagers
quick scan locatie & advies op maat
scouting & screening ondernemers
project leiden
bemiddelen, allianties smeden, gesprekvoering
nieuwe ideeen helpen genereren


Langdurig leegstaande winkels en gebouwen verminderen de uitstraling van een wijk en roepen vragen op bij bewoners en ondernemers. Oiaconomics begrijpt hoe een vastgoedeigenaar denkt, maar kent ook de leefbaarheidsdoelen van gemeente en corporaties. Veel leegstand kan puur commercieel worden ingevuld. De reguliere instrumenten daarbij zijn kwaliteit en prijs van de ruimte en bemiddeling door een bedrijfsmakelaar. Tot de verhuring rond is brengt de eigenaar het bedrijfspand dan bij een zakelijke anti-kraak organisatie onder. De meeste anti-kraak gebruikers voegen echter momenteel slechts in beperkte mate levendigheid toe aan het gebouw dat ze beheren. 

Volgens ons is het voor alle vastgoedeigenaren interessant als de invulling aansluit op een ontwikkelingsstrategie voor die buurt. Dat maakt de invulling economisch duurzaam, levert een stabielere en dus betere exploitatie op. We kunnen hierbij behulpzaam zijn door op een intelligente wijze regelgeving, lokale economie, gebouwexploitatie, leefbaarheid en ondernemerswensen met elkaar te matchen voor een locatie. Oiaconomics dringt er daarbij op aan om het belang van de feitelijke uitvoerder, bijvoorbeeld een winkelier of creatieve zzp-er, een centraal onderdeel te maken van de ontwikkelingsstrategie. We hebben ervaring met het bepalen van meterprijzen, het matchen van ondernemer en ruimte en het invullen van complexe multifunctionele gebouwen waar maatschappelijke en commerciële partijen er samen voor zorgen dat de stichtings- of verwervingskosten van de eigenaar worden terugverdiend.


winkelleegstand

Quote: “Ja, er is een relatie maar met een nuance, een wijk heeft een bepaalde infrastructuur al liggen en als je daar nauwelijks gaat ingrijpen, dan mag je ook niet teveel verwachten van die ondernemers want die gaan ook gewoon kijken; wat kan er hier? Dus leefbaarheid en wijkeconomie hangen direct samen, wijkeconomie kan een goede bijdrage leveren in positieve zin maar dat is wel een genuanceerd veld, daar moet je goed over nadenken per geval hoe je dat dan kan doen. En in negatieve zin kan wijkeconomie ook heel veel bijdragen aan de leefbaarheid zoals leegstand van bedrijfspanden.”