HomeDienstenOverContact
economisch buurtprofiel maken
leegstand bestrijden
gebouwexploitatie versterken
economisch buurtprofiel maken
brancheringsplan vernieuwen
multifunctioneel gebouw invullen
project versnellen
opleiden en coachen winkelstraatmanagers
quick scan locatie & advies op maat
scouting & screening ondernemers
project leiden
bemiddelen, allianties smeden, gesprekvoering
nieuwe ideeen helpen genereren


Gemeenten, stadsdelen en corporaties hebben economische profielen van wijken en buurten nodig waarmee ze de stand van de buurt zo objectief mogelijk kunnen communiceren in een beperkt aantal A4tjes.
Vaak zijn de bestaande profielen verouderd, sluiten niet meer aan op veranderd beleid of politiek klimaat.

Onze focus ligt op de toepasbaarheid voor de opdrachtgever. We brengen het beoogde publiek in beeld. Wie woont en bezoekt er in het heden? Wie over 10 jaar? Wat is hun lokale bestedingspatroon? Zijn er Locatus gegevens of eigen recente passantenmetingen? Welke onderzoeken heeft de Kamer van Koophandel lopen? Wie zijn de lokale smaakmakers? Afhankelijk van de situatie gaan we dieper en kwantitatiever op de zaken in. Uiteindelijk liggen er dan factsheets waarmee belangstellenden kunnen worden
geïnformeerd over de stand van de wijk, en waarmee potentiële nieuwe ondernememers kunnen worden overgehaald om zich aan die wijk te comitteren.

Profielen zijn ook van nut bij ruimtelijke plannen. Dan ligt de focus op de mogelijkheden die het economische domein biedt om die plannen lokaal goed in te passen.
Voor het maken van goed profiel is het belangrijk om de bestaande natuurlijke allianties te benutten, zoals de connecties met de gemeentelijke afdeling Economische Zaken, Corporaties en andere vastgoedeigenaren, Kamer van Koophandel en de gemeentelijke statistische instantie.

factsheet
 
Quote: “De mate waarin er prettig verkeer is in die wijk. En leefbaarheid gaat ook over je vaste loopje naar de winkelstraat, hoe ziet dat eruit en ligt er vuil op straat. Volgens mij gaat leefbaarheid over een gevoel of beleving die een inwoner heeft.”