HomeDienstenOverContact
brancheringsplan vernieuwen
leegstand bestrijden
gebouwexploitatie versterken
economisch buurtprofiel maken
brancheringsplan vernieuwen
multifunctioneel gebouw invullen
project versnellen
opleiden en coachen winkelstraatmanagers
quick scan locatie & advies op maat
scouting & screening ondernemers
project leiden
bemiddelen, allianties smeden, gesprekvoering
nieuwe ideeen helpen genereren


Oiaconomics is bijzonder goed in staat om te herkennen welke ingrepen een winkelgebied vraagt. Dit komt onder andere door onze ruime ervaring in winkelstraatmanagement, gebiedsmanagement en met het beprijzen, afnemen en invullen van bedrijfsruimtes. We zoeken voor iedere locatie opnieuw naar de daar benodidge combinatie van partijen, experts en instrumenten. Bij een vervallen ondernemersbestand ligt de focus eerder op stoplichtmethode, Keurmerk Veilig Ondernemen, de samenwerking in de driehoek en inzet van de wet BIBOB. Bij sterk versnipperde vastgoed-eigendom onderzoeken we de mogelijkheiden van een Wijk Ontwikkel Maatschappij, of denken we in liggende bedrijfsverzamelgebouwen en werken we met een daarbij aansluitend breed scala aan beïnvloedingsinstrumenten.

straatplan