HomeDienstenOverContact
quick scan locatie & advies op maat
leegstand bestrijden
gebouwexploitatie versterken
economisch buurtprofiel maken
brancheringsplan vernieuwen
multifunctioneel gebouw invullen
project versnellen
opleiden en coachen winkelstraatmanagers
quick scan locatie & advies op maat
scouting & screening ondernemers
project leiden
bemiddelen, allianties smeden, gesprekvoering
nieuwe ideeen helpen genereren


quick scan
Omdat ook een korte blik van een deskundige buitenstaander helderheid kan scheppen, kan het voor u van nut zijn ons in te huren voor het maken van een quick scan. Indien nodig heeft u van ons binnen een week een advies op maat liggen. Ook levering binnen 24 uur is bespreekbaar. We moeten wel de locatie in dat tijdbestek fysiek kunnen bezoeken. Onderwerp van zo'n quick scan kan bijvoorbeeld de globale verkenning van de gebruiksmogelijkheden van een winkelstrip of gebouw zijn. Of het toetsen van een bepaalde locatie aan reeds geformuleerde wensen of een al bestaand programma van eisen.

advies op maat
Bij een advies op maat gaan we meer de diepte in.
We zijn ervaren in het maken van analyses van bedrijfsonroerend goed en winkelgebieden. Maar we hebben bijvoorbeeld ook ervaring met veiligheidsanalyses voor winkeliers en Amsterdamse dagmarkten. Na analyse van vraag, probleem, locatie, budget en tijd komen we met een onderzoeksvoorstel. Bijvoorbeeld om de winkelstrip die uw aandacht heeft te spiegelen aan de situatie in drie vergelijkkbare wijken in een andere stad, en daar dan in concept binnen vier weken over terug te rapporteren.